Udogodnienia

Nasza firma sprzyja osobom niepełnosprawnym

Eltronik jest firmą odpowiedzialną społecznie. Podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie poszczególnych grup użytkowników naszych usług oraz lokalnej społeczności. Do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Zasady te opisujemy poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy pomiędzy Eltronik a naszymi niepełnosprawnymi Klientami.

Informujemy, iż nasze Biura Obsługi Klienta w Brodnicy i Nowym Mieście Lubawskim są przystosowane dla osób z upośledzeniem narządów ruchu. W Biurach tych posiadamy w ofercie, aparaty telefoniczne przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne niewidome, słabowidzące, słabosłyszące i niepełnosprawne w zakresie narządów ruchu.

1. Eltronik przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi, w szczególności telefonicznej, w Biurach Obsługi Klienta w Brodnicy i Nowym Mieście Lubawskim, lub telefonicznie pod nr 56 6498100.

2. Eltronik w swoich Biurach Obsługi Klienta zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić zamiar skorzystania z niego w wybranym przez siebie Biurze Obsługi Klienta zapewniającym to udogodnienie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eltronik.net.pl. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w terminie, o który wnosi zainteresowana osoba, Eltronik zawiadamia o tym wyznaczając możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazując inny możliwy rodzaj udogodnienia.

3. Eltronik na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności projekt Umowy oraz Cennik i Regulaminu świadczenia usług, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym - przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w oraz Cennik i Regulamin świadczenia usług. Wszystkie te dokumenty sporządzone są przy użyciu dużej czcionki znajdziecie je Państwo w załącznikach poniżej.

4. Eltronik na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabo widzącą, udostępnia: a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym; b) szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4: a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Eltronik realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury; b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Eltronik realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzez osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, Eltronik przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Informacje o wszystkich powyższych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, które obecnie oferuje Eltronik, są dostępne w Biurze Obsługi Klienta w Brodnicy i Nowym Mieście Lubawskim – w formie papierowej przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej http://marvin2.eltronik.net.pl/udogodnienia.html

Powyższe informacje Eltronik dostarczy Abonentowi będącemu osobą niepełnosprawną, na każde żądanie. Dostarczenie odbędzie się w terminie do 30 dni w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Pliki do pobrania

Komunikat. Na niniejszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. ×